Niet zo klagen

Buenos Aires – Hoor jij iemand zeuren over slecht zicht? Daarom toch. Als je spandoek maar goed in beeld is. Is veel belangrijker!

Orders + mails between 21-26 nov will be processed 27 november 2014.